Metóda DIRECT School - DIRECT School - anglická jazyková škola Martin, anglicky rýchlo, rýchlo anglicky, angličtina rýchlo, rýchlo angličtina

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Direct method for English
Jazykové kurzy sú vedené prostredníctvom systému Direct method for English.

Ide o priamu metódu založenú na riadenej konverzácií. Táto revolučná metóda však nie je len o kladení otázok ako ste boli doteraz zvyknutý pri priamej metóde. Je tu dlho očakávaná ZMENA!  U nás si precvičujete komplet čo v bežnej komunikácií, odpovedáte, kladiete otázky, konverzujete, čo je veľmi dôležité v bežnej komunikácii.

Funkčnosť má svoje pravidlá
Jasným odlišujúcim prvkom je simulovanie cudzojazyčného prostredia, v ktorom sú študenti nútení rozprávať až 6x častejšie ako pri tradičných metódach. Z toho dôvodu sa tvoria menšie skupinky, aby mal každý dostatočný priestor prejaviť sa. Výsledkom je odbúranie strachu z rozprávania, získanie potrebného sebavedomia a oveľa lepšie porozumenie hovorenému cudziemu jazyku.
Spôsob učenia je prirodzený, ako pri malých deťoch osvojujúcich si materinskú reč.
Gramatika je vysvetľovaná priamo v praxi v reálnych situáciách. Písanie diktátov a nácvik odposluchu sú preto len doplnkové aktivity.

Online zóna
Súčasťou metódy Direct Method je aj vzdelávacia online zóna. Študenti si v nej môžu precvičiť svoje vedomosti interaktívnou formou. Okrem toho sú k Direct Method for English dostupné dve aplikácie a to WORDS ( pre preklady a nahrávky slovnej zásoby) a PRACTISE ( na revíziu slovnej zásoby pred skúškou). Knihy ďalej obsahujú QR kódy, ktoré umožnia študentom rýchle presunutie  na online cvičenia, videá, či mobilný aplikačný obsah - ktorý sa práve preberá v knihe.
Naučiť sa cudzí jazyk nebolo nikdy jednoduchšie!

Čo metóda študentom prinesie?
 • v pohode zvládať bežnú konverzáciu s cudzincom
 • zvýšiť si sebavedomie pri vyjadrovaní
 • zbaviť sa strachu z rozprávania
 • zvyknúť si na cudzí jazyk ako na materský jazyk
 • učit sa prirodzeným zpôsobom – rozprávaním
 • okamžite využívať získané vedomosti v praxi

Jednoducho, je to komplexný systém, ktorý funguje, a vďaka ktorému dosahujú naši klienti výraznejší a rýchlejší progres v angličtine.

Direct method je vhodná
 • pre všetky vekové kategórie
 • pre ľudí, ktorých nebaví bifľovanie sa gramatiky a slovíčok → priamou metódou sa nebudete musieť bifľovať slovíčka, zapamätáte si ich častým používaním rovno vo vetách. Gramatika je vysvetľovaná priamo v praxi, v reálnych situáciach.
 • pre ľudí, ktorí nemajú čas sa učiť → priamou metódou nemáte žiadne domáce úlohy, takže nepotrebujete čas na učenie doma
 • pre ľudí, ktorí chcú nielen rozumieť ale aj rozprávať anglicky → priamou metódou budete rozprávať už od prvej hodiny a tým stratíte strach a hanblivosť rozprávať anglicky
 • pre ľudí, ktorí už veľakrát začali, ale bez výsledkov → priamou metódou budete motivovaní vlastným úspechom a preto sa nevzdáte
 • aj pre ľudí, ktorí už priamou metódou študovali anglicky, ale chcú byť o krok vpred a využiť nové možnosti:lektor nekladie LEN otázky ako pri iných priamych metódach, pretože v  bežnej reči len neodpovedáte
                     
Návrat na obsah