Metóda DIRECT School - DIRECT School - anglická jazyková škola Martin, anglicky rýchlo, rýchlo anglicky, angličtina rýchlo, rýchlo angličtina

Prejsť na obsah

Speak Direct method
Jazykové kurzy sú vedené prostredníctvom systému Speak Direct method.

Ide o priamu metódu založenú na riadenej konverzácií. Táto revolučná metóda však nie je len o kladení otázok ako ste boli doteraz zvyknutý pri priamej metóde.Je tu dlho očakávaná ZMENA!  U nás si precvičujete komplet čo v bežnej komunikácií, odpovedáte, kladiete otázky, konverzujete, opakujete vetu pričom musíte zmeniť zámeno čo je veľmi dôležité v bežnej komunikácii.

Táto kombinácia klientovi pomože:
v pohode zvládať bežnú konverzáciu s cudzincom
zvyšovať si sebavedomie pri vyjadrovaní
učiť sa prirodzeným spôsobom
zvykať si na cudzí jazyk ako na materinský
okamžite využívať získané vedomosti

Jednoducho, je to komplexný systém, ktorý funguje, a vďaka ktorému dosahujú naši klienti výraznejší a rýchlejší progres v angličtine.

Speak Direct method je vhodná
  • pre všetky vekové kategórie
  • pre ľudí, ktorých nebaví bifľovanie sa gramatiky a slovíčok → priamou metódou sa nebudete musieť bifľovať slovíčka, zapamätáte si ich častým používaním rovno vo vetách. Gramatika je vysvetľovaná priamo v praxi, v reálnych situáciach.
  • pre ľudí, ktorí nemajú čas sa učiť → priamou metódou nemáte žiadne domáce úlohy, takže nepotrebujete čas na učenie doma
  • pre ľudí, ktorí chcú nielen rozumieť ale aj rozprávať anglicky → priamou metódou budete rozprávať už od prvej hodiny a tým stratíte strach a hanblivosť rozprávať anglicky
  • pre ľudí, ktorí už veľakrát začali, ale bez výsledkov → priamou metódou budete motivovaní vlastným úspechom a preto sa nevzdáte
  • aj pre ľudí, ktorí už priamou metódou študovali anglicky, ale chcú byť o krok vpred a využiť nové možnosti:lektor nekladie LEN otázky ako pri iných priamych metódach, pretože v  bežnej reči len neodpovedáte
                     
Návrat na obsah